مجله می‌تایم | زمانی برای خودمبایگانی‌های می‌تایم جسم - مجله می‌تایم | زمانی برای خودم

دسته: می‌تایم جسم

چگونه کمبود آب بدن در تابستان را جبران کنیم؟

فصل تابستان و گرمای طاقت‌فرسای آن چیزی نیست که بتوانیم به‌راحتی از آن بگذریم. اگر اهل ورزش‌های سخت یا حتی پیاده‌روی‌های روزانه در فصل تابستان باشید،فشار گرما و تعرق بدنتان را می‌توانید حس کنید و قطعا همه‌ی این‌ها آزار‌دهنده خواهند بود.شما با وجود گرمای زیاد و تعرق شدیدی که در فصول گرم دارید،قطعا با کمبود آب بدن در تابستان رو…